تعریف هنر منبت کاری

تعریف هنر منبت کاری

 منبت کاری هنر برجسته سازی روی چوب است.
منبت کاری نوعی کنده کاری و حکاکی است که منجر به دیده شدن بهتر طرح برجسته می شود.
منبت کاری هنری است که در دسته صنایع دستی جای می گیرد.
برخی علت نام گذاری این هنر را مربوط به طرح های اولیه ای که بر روی سطوح اجرا می شد می دانند.

اشتراک:

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X