گریپ انگشتی

گریپ انگشتی

Sold by: modir

در اینجا محصولی رو معرفی میکنیم که حتی در این ایام، شما میتوانید عملکرد ساعد، مچ و پنجه های دستتان را حفظ و حتی با تمرین درست، قدرت و استقامت عضلانیتان را افزایش دهید.
«وسیله ای برای تقویت انگشتان، مچ و ساعد»

گزارش تخلف

اشتراک:

یکی از اولین قسمت هایی که نقش حمایتی از بدن را دارد و به صورت ارادی آن را به حرکت در میآوریم دست است که همین موضوع آن را به شدت آسیب پذیر میکند. در بسیاری از بیماری ها مانند دیستروفی، نوروپاتی، پارکینسون و… دست از جمله اندامهایی است که تحلیل میرود، به صورتیکه حرکات جمع یا باز کردن پنجه دست با مشکل روبرو میشود.
در اینجا محصولی رو معرفی میکنیم که حتی در این ایام، شما میتوانید عملکرد ساعد، مچ و پنجه های دستتان را حفظ و حتی با تمرین درست، قدرت و استقامت عضلانیتان را افزایش دهید.
«وسیله ای برای تقویت انگشتان، مچ و ساعد»

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: modir
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

درخواست محصول

X